Plan dyżurów w konfesjonale w FARZE POZNAŃSKIEJ - rok 2019

Godzina

PONIEDZIAŁEK

25.03

WTOREK

26.03

ŚRODA

27.03

6.30-8.00

ks. Hadryś

ks. Hadryś

 

ks. Wygralak

8.00-10.00

par. św. Marcina

 

ks. Sujkowski

ks. Ren

 10.00 – 12.00

Zmartwychwstańcy

ks. Szczepaniak

ks. Piotrowski

12.00 – 14.00

ks. Wróbel

 

ks. Ratajczak C.Or.

 

ks. Molewski

14.00 – 16.00

ks. Cynka

 

ks. Mazur

ks. Jan O’Dogherty

j. hiszpański, włoski

16.00 – 18.00

ks. Maćkowiak

ks. Cynka

ks. Sujkowski

 

18.00 – 19.30

ks. Sujkowski

 

ks. Sujkowski

ks. Cynka

 

CZWARTEK

28.03

PIĄTEK

29.03

SOBOTA

30.03

6.30 – 8.00

ks. Hadryś

 

ks. Hadryś

ks. Cynka

8.00 – 10.00

ks. Poloch

 

ks. Kompf

ks. Proboszcz

10.00 – 12.00

O. Oblaci

 

ks. Cynka

ks. Woźniak

12.00 – 14.00

ks. Baraniak

j. angielski

ks. Pallotyni

ks. Cynka

14.00 – 16.00

ks. Sujkowski

 

ks. Cynka

ks. Sujkowski

16.00 – 18.00

ks. Proboszcz

ks. Chrystusowcy

 

ks. Ostański

 

18.00 – 19.30

ks. Sujkowski

 

ks. Sujkowski

ks. Sujkowski

Napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.